De juridische en financiële/boekhoudkundige beroepen vallen met name onder de vierde richtlijn. Voor deze beroepen zijn twee regels van belang:

> de cliënt te kennen alvorens een relatie aan te gaan en de mate van risico te beoordelen die aan deze nieuwe transactie verbonden is.

>> 1stKYC laat toe om deze twee vragen te beantwoorden, op basis van de naam & voornaam van de klant :

  • wij controleren de aanwezigheid van de klant in +/- 350 wereldwijde sanctielijsten,
  • we identificeren alle negatieve persartikelen die in de wereldpers zouden kunnen bestaan,
  • wij controleren of de klant geen politiek prominente persoon of een familielid van zo’n persoon is.

Zodra het dossier van de klant is afgerond, geeft 1stKYC een beoordeling van het risico dat de relatie met zich meebrengt.

> het risico van de relatie in de gaten houden door automatisch regelmatige waakzaamheid te betrachten bij de klant.

Afhankelijk van de risicograad die aan het begin van de relatie is vastgesteld, controleert 1stKYC automatisch, maandelijks (hoge risico’s), driemaandelijks (middelgrote risico’s) of jaarlijks (lage risico’s), of de situatie van de klant niet is veranderd ten opzichte van de vorige controle.

Indien de applicatie een verandering in de situatie van de klant detecteert, wordt de 1stKYC-gebruiker hiervan op de hoogte gesteld.

Voor deze beroepen wordt het gebruik van de SaaS-versie (Software as a Service) aanbevolen. Wij stellen een abonnement op de dienst voor, dat de continuïteit van de monitoring garandeert. Het abonnement zal verschillend zijn afhankelijk van het aantal personen (personen of rechtspersonen) dat wordt gecontroleerd in het abonnement.

Print Friendly, PDF & Email