ALGEMEEN KWALITEITSBELEID VOOR DE SITE

Ons kwaliteitsbeleid omvat de volgende elementen:

> uitbesteding:

 • hardwaretoezicht
 • systeemtoezicht
 • applicatiebegeleiding
 • toezicht op het netwerk

> back-upbeheer

> Beheer van het Business Continuity Plan (BCP)

 • de procedure voor het in werking stellen van het BCP
 • de wijze van activering van het BCP
 • de methode voor de terugkeer naar de productie

De taken van uitbesteding en beheer van de DRP zijn toevertrouwd aan COGNIX SYSTEMS in Rennes (Fr), sirene 444 724 462 Rennes, die een erkende operator is op dit gebied.

*******************

Outsourcing

Als onderdeel van zijn outsourcingopdracht controleert onze partner Cognix permanent de volgende elementen

– Toezicht op de hardware

 • Schijfstatus (SATA / SAS / SSD / NVMe)

Systeemcontrole

 • Beschikbaarheid (ping /ssh)
 • Partitiestatus (vrije ruimte / gebruikersquota)
 • Vrij Inode-niveau
 • Belasting / CPU / RAM / SWAP niveau
 • Tijdsverloop
 • Uptime van de server
 • Status van de verschillende interne processen

– Toepassingscontrole

 • URL-tests (beschikbaarheid, foutcode, vertraging, inhoud)
 • Beschikbaarheid en status van geïnstalleerde toepassingen zoals Apache, Ngnix, Tomcat, Varnish, ElasticSearch, MySQL, PostgreSQL, FTP, Postfix, Qmail, enz.
 • Monitoring van externe replicatiesystemen op de server (Heatbeat / DRBD / GlusterFS / Ceph / MySQL / PostgreSQL /etc.).

– Toezicht op het netwerk

 • IPF-interface en routing
 • IP-spam sanctie

*******************

Beheer van back-ups

De back-up van alle omgevingen wordt dagelijks uitgevoerd, op even en oneven dagen, op twee verschillende servers, waarvan één in een ander datacenter dan uw dienst.

Bovendien wordt elke 2 uur een back-up gemaakt van de gebruikersdatabase.

*******************

DRP-beheer

BCP = bedrijfscontinuïteitsplan

De BRP bestaat uit het opstellen van een beleid dat moet worden gevolgd in geval van een ernstige storing van de hoofdmachine (de zogenaamde “productiemachine”).

Bij het BCP worden een of meer machines in andere datacenters dan het productiedatacenter gebruikt om de omgevingen voor te bereiden en de gegevens van de gebruikers te ontvangen.

Bij een grote storing op de productieserver herstelt de DRP-server, die met de productieserver is gesynchroniseerd, de gegevens die aanwezig waren op het moment van de laatste effectieve back-up van de betrokken omgevingen & databases.

Afhankelijk van de gebeurtenissen die zich voordoen, kan 1stKYC al dan niet opdracht geven tot activering van het DRP-plan, wat een verlies van gegevens genereert, waarvan de delta afhangt van het tijdstip van de storing / tijdstip van de laatste back-up. Hooguit 2 uur in onze organisatie.

De tijd die nodig is om omgevingen te herstellen hangt voornamelijk af van de hoeveelheid gegevens die moet worden gekopieerd tussen de back-up farm en de DRP-server.

Procedure voor het in werking stellen van de DRP:

– Situatie: elke situatie die de dienstverlening verslechtert en waarvan de duur niet door de leverancier wordt geschat, of die wijst op een blokkering uitgedrukt in aantal dagen, zoals

 • Vuur
 • Waterschade
 • Volledig verlies van het netwerk
 • Grote storing in een datacentrum

– Waarschuwingsproces: informatie over de situatie per ticket, wat kan leiden tot een oproep met de projectmanager, het management en de besluitvormers om de DRP-procedures toe te passen.

– Activering: in opdracht van 1eKYC

Activeringsmethode :

– Kopiëren van bestanden en configuraties van de back-up servers naar de DRP server (naar schatting 2 tot 3 uur)

– Handmatig importeren van de database van de back-up servers naar de PRA server

– Informatiebiljet om te melden dat het DRP voltooid is

– Wijziging van de DNS op het betrokken domein om de DRP IP te richten

Methode voor terugkeer naar de productie :

– De productieserver in onderhoud nemen

– Kopiëren van bestanden van DRP naar productieserver (naar schatting 2 tot 3 uur)

– Handmatig importeren van de database van PRA naar de productieserver

– Ticket met informatie over de overschakeling van elementen naar de productieserver

– Wijziging van de DNS op het betrokken domein om het IP-adres van de productieserver te bepalen.

Print Friendly, PDF & Email